Contact

Informatie over EDS

E.D.S is een kleine supergezellige schaakclub in de Hof van Twente. De vereniging is opgericht in 1967 en telt momenteel ca 18 seniorleden en donateurs. Ondanks het geringe aantal leden zijn de activiteiten er niet minder om.
Naast de gewone onderlinge competitie waar nog iedereen tegen iedereen mag en kan spelen zijn er verschillende andere activiteiten zoals, SBO competitie tegen andere verenigingen, het snelschaak toernooi,
de Rekveldt handicap competitie  en speciale schaak(feest) avonden.

Het bestuur :

Voorzitter : E.Bartelink, Plevierstraat 11, 7491 CS Delden Tel. (074)-3764288
Secretaris : M.T.Tibbe, Hooyerinksplein 4, 7491 DP Delden Tel.(074)-3764239
Penningmeester : A. Rol,Zwaluwstraat 33 ,7491 Delden Tel. (074)- 3764441
Jeugdzaken : E.Bartelink, Plevierstraat 11, 7491 CS Delden Tel. (074)-3764288
Commissaris : H.Fiselier, Peperkampweg 29, 7491 GB Delden Tel. (074)-3762790
Wedstrijdleider : F. Muthing, De Wieken 6, 7491 HM Delden Tel.0622615203

Clubavond :  Maandagavond aanvang 19.45 uur.

Lokaliteit : Clubgebouw van de  DHV  De Mors 5, 7491DZ Delden.

Jeugdschaak(lessen):

De schaaklessen voor de jeugd zijn op maandag van 14.30-15.30 in de Toonladder. Eerste les seizoen 2018-2019: 17 september. Weet je niet zeker of je schaken wel leuk vindt? Je mag proefspelen tot 1 november.
OOK DE OUDERS ZIJN WELKOM

BANK : RABO-BANK DELDEN Rekeningnummer NL48 RABO 0313 3583 70 

Contributie EDS 2018/2019

Donateurs: € 40,00
Senioren inclusief SBO/KNSB/Schakend Nederland: € 90,00
Jeugd pionnen/loper groep: € 40,00
Jeugd bij senioren: € 57,50
Jeugd overig: € 50,00
Betaling: graag voor 1 november van het lopende jaar op
RABO BANK:  NL48 RABO 0313 3583 70 t.n.v. EDS te Delden.

Meer informatie ? of lid worden: Neem contact op met een bestuurslid of email naar EDS
of kom langs en speel zonder enige verplichting een aantal keren mee.