Contact

Informatie over EDS

E.D.S is een kleine, supergezellige schaakclub in Delden, gemeente Hof van Twente. De vereniging is opgericht in 1967 en telt momenteel ca 16 seniorleden en donateurs. Ondanks het geringe aantal leden zijn de activiteiten er niet minder om.
Naast de gewone onderlinge competitie waar nog iedereen tegen iedereen mag en kan spelen zijn er verschillende andere activiteiten zoals, de SBO competitie tegen andere verenigingen, het snelschaak toernooi,
de Rekveldt handicap competitie  en speciale schaak(feest) avonden.

Het bestuur:

Voorzitter: E.Bartelink, Plevierstraat 11, 7491 CS Delden Tel. (074)-3764288
Secretaris : M.T.Tibbe, Hooyerinksplein 4, 7491 DP Delden Tel.(074)-3764239
Penningmeester: A. Rol,Zwaluwstraat 33 ,7491 CV Delden Tel. (074)- 3764441
Jeugdzaken: E.Bartelink, Plevierstraat 11, 7491 CS Delden Tel. (074)-3764288
Advertenties: H. Fiselier, Peperkampweg 29, 7491 GB Delden. Tel (074)-3762790
Wedstrijdleider: F. Muthing, Berkelstraat 24, 7442 GE Nijverdal. Tel.0622615203

Clubavond :  Maandagavond aanvang 19.45 uur. Start seizoen 2022/2023: 5 september.

Lokaliteit : Clubgebouw “In Vriendschap”  De Mors 1, 7491DZ Delden.

Jeugdschaak(lessen):

De schaaklessen voor de jeugd zijn gestopt per september 2020. Jeugdschakers kunnen terecht in Hengelo (Minerva, op donderdag).
 

BANK : RABO-BANK DELDEN Rekeningnummer NL48 RABO 0313 3583 70 

Contributie EDS 2021/2022

Donateurs: € 40,00
Senioren inclusief SBO/KNSB/Schakend Nederland: € 90,00
Jeugd pionnen/loper groep: € 40,00
Jeugd bij senioren: € 57,50
Jeugd overig: € 50,00
Betaling: graag voor 1 november van het lopende jaar op
RABO BANK:  NL48 RABO 0313 3583 70 t.n.v. EDS te Delden.

Meer informatie ? of lid worden: Neem contact op met een bestuurslid  of email naar EDS of kom langs en speel zonder enige verplichting een aantal keren mee.